Sunday, 5 October 2008

Kaw Jee i Folkuniversitetet: Va heter du?

บทเรียนแรกของวันนี้ที่คงเป็นบทสนทนาพื้นฐ๊าน พื้นฐานก็คือการถามชื่อเสียงเรียงนามกันนั่นเอง

เริ่มคราสวันนี้แรกนี้ ด้วยตาแอ่นเซ๊ลกล่าวเป็นสวีดิชว่า แหว่วข่อมน๊า Välkomna หรือ Welcome นั่นเอง

ดวงก็ถูกโฉลกกะข่อเย๊อีกแระ

เพราะอีตามแอ่นเซ๊ล Anxel ครูชาวสวีดิชหันรีขันขวางไปมาแล้วก็มองหน้าข่อเย๊ แล้วพูดว่า หว่า เฮ เต่อ ดู๊? ๆๆ แล้วกรูจะรู้มั๊ย พูดอะไรเนี่ยะ ถ้ากรูเข้าใจแล้ว กรูจะมาเรียนเร๊อะ

จุ๊กกรู้ ตอนนี้ในหูของข่อเย๊กลับไม่ได้ยินว่า หว่า เฮเต่อ ดู๊ แต่กลับได้ยินว่า “ตึ่ง ตึง ตึ๊ง หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณาฝากเสียงของท่านไว้ ภายหลังได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ ตู๊ด…………”

อีตาแอ่นเซ๊ล ไม่เลิก Va heter du? Va heter du? ข่อเย๊ก็งงสิครับเจ้านาย

จนแกเห็นว่าเริ่มไม่เข้าท่า เพราะกินเวลามากเกินไป แกจึงค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า What is your name?

Oh !! I see, มาย แหนม อีส เคเจ. ข่อเย๊ ตอบแทบจะสวนคำถามของตาแอ่นเซ๊ล (เฮ้อ ถามงี๊แต่แรกก็สิ้นเรื่อง ทำข่อเย๊รมณ์เสีย)

แต่ไม่จบ แกถามต่อ เคเจ แล้วทำท่างง แล้วเขียนบนกระดาน KJ? ก็ใช่ซิถามวกวนอีกแระ

แล้วแกก็ว่า K ก็คือ คอ J ก็คือเย ดังนั้นผมจึงชื่อคอเย อ่านอีกทีว่าข่อเย๊….. โอ้ยปวดกระโหลก

จากนั้นก็ยังไม่จบ ตาแอ่น บอกให้ข่อเย๊ ตอบเป็นสวีดิชมายแหนมชื่อเคเจ ว่า Jag heter K-Jay (หยาก เฮเต่อ ข่อเย๊)

ดังนั้นบทเรียนแรกในคลาสของข่อเย๊ ก็คือ
Q: Va heter du? [What is your name? หรือ ตรงตัวว่า what(va) name(heter) you(du)?]
A: Jag heter K-Jay. [My name is K-Jay หรือตรงตัวว่า I(jag) heter(name) K-JAY(ข่อเย๊)]

สรุปแล้วปรากฏว่าผมก็ได้ชื่อสวีดิชอีกชื่อนึงว่าข่อเย๊ แต่ว่าไปว่ามา คือข่อเย๊ มันฟังดูจั๊กกระเดียมพิกล สองแง่สามง่าม แอร๊ยยยยย ไม่คิดฟุ้งซ่าน

ไอ้เราก็ว่าชื่อนี้เท่ห์แล้วเชียว เจอสวีดิช เข้าไปจอดเลย

No comments: