Wednesday, 8 October 2008

Hans Kelsen Week

สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนสัปดาห์นี้ เป็นเวลากว่าสิบวันเป็นการเรียนเรื่องของ Hans Kelsen นักปรัชญากฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างวงกว้างในทศวรรศที่ 90


ไหนเราจะต้องเตรียมตัวอ่านเอกสารก่อนการเข้าฟังเลคเชอร์ เรื่อง Hans Kelsen and International Law ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แถมยังต้องทำงานกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายกับแนวคิดของเขาไปพรีเซนต์อีก


รายงานของผมเป็นเรื่องฮานส์ เคลเซน กับการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศ


กว่าอาทิตย์จริงๆ ที่ผมจมปลักกับทฤษฎีของเคลเซน หายใจเข้า-ออก เป็นเคลเซน เอาเป็นว่าอ่านจนเข้าใจเลย แถมภาษาอังกฤษพัฒนาเร็วมากในเวลาอาทิตย์กว่าๆ ทั้งอ่าน พูด ฟัง เขียน เพราะกลุ่มต้องมาประชุมวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งอาทิตย์


จนวันนี้แล้ว ใกล้แล้วอีกนิดเดียว แค่พรุ่งนี้ผ่านไป ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ผมหวังไว้เช่นนั้น

No comments: