Monday, 20 October 2008

The End of Buddhist Lent Day

ที่เมืองไทย วันออกพรรษาผ่านไปตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว แต่สำหรับที่ประเทศสวีเดนนั้น วันออกพรรษาเพิ่งผ่านไปเมื่อวันเสารที่ผ่านมานี้เอง

เมื่อวันเสาร์ผมได้ทีโอกาสไปร่วมงานวันออกพรรษาที่วัดสังฆบารมี ที่เอสเหลิฟมาครับ ไปร่วมแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่ประเทศไทย เพราะที่นี่เหมือนเป็นชุมชนที่คนไทยในประเทศสวีเดนตอนล่างมาร่วมกันทำบุญ

งานออกพรรษานี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งทำบัญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แห่ปราสาทผึ้ง การกวนข้าวทิพย์ ซึ่งต้องอาศัยบรรดาน้องหนูสาวพรมจรรย์มาประเดิมไม้พายกันเป็นขบวนซึ่งต้องสังเกตุเตาให้ดี เพราะเป็นการอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านในการขุดดินทำเป็นเตานั่นเอง แถมอีกนิดผมก็ยังได้ซื้อเครื่องปรุงจากประเทศไทยกลับมาทำกับข้าวประทังไปได้อีกหลายเดือน

No comments: