Sunday, 5 October 2008

Kaw Jee i Folkuniversitetet: Swedish name

บทเรียนสำคัญอีกบทเรียนหนึ่งที่ตาแอ่นสอนผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรียงนามของคนสวีดิชแท้ๆ


ว่าไปคนสวีดิชก็มีการตั้งชื่อแบบง่ายๆ สบายๆ สลับกันไปมา บ้างก็ชื่อ เอี่ยก แบ่ หรี่ ลิ๊น (Ekberglind) หลิ่นแบ่ รี๊ (Lindberg) เอ่นเอ๊อะสะแตร๊น (Enöstrand) หลิ่น ข่ะ วิ๊ส (Lindkvist) อ่านออกเสียงแต่ละตัวเล่นเอากระทุ้งเสลดน่าดู


ตาแอ่นแกก็เลยอธิบายโดยการวาดรูปภูเขาขึ้นมา บนภูเขามีต้นโอ๊คอยู่ บ้างก็มีต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ด้านหนึ่งของภูเขาเป็นเหวด้านล่างเป็นกระแสน้ำพัดมากระทบกับฟยอร์ด อีกด้านหนึ่งของภูเขาเป็นหาดทราย มีน้ำทะเลและเกาะแก่งอยู่ แกก็บอกว่าเนี่ยะหมดแระ ชื่อคนสวีดิชดั้งเดิม


ได้เราก็งงเต็ก????? ตาแอ่นมาไม่ไหนอีกเนี่ยะ


สักพักแกก็เลยอธิบายต่อว่า Berg(แบ่ รี๊) = Moutain Ek (เอี๊ยก) = Oak Lind (ลิ๊น) = Tree Kvist (ขะ วิ๊ส) = Branch Ström (สะ เตริ๊ม)= Current Strand (สะ ตร๊าน) = Beach Sjö (เช๊อ) = Sea Enö (เอ่น เอ๊อะ) = Island


ก็ก็ว่าเอาชื่อพวกนี้มาต่อกันไปมา ไม่กินสามคำ นั่นแหละ ถูกต้องแล้วครับ ชื่อสวีดิชแบบดั้งเดิม แต่ต้องไม่ลืมใส่เมโลดี้ด้วยนะ


เช่น ชื่อ EKBERGSTRÖM (เอียกแบ่หรี่สะเติ๊ม) EKSTRÖMBERG (เอี่ยกสะเติ่มแบ่รี๊) BERGEKSTÖRM (แบ่หรี่เอี่ยกสะเติ๊ม) BERGSTRÖMEK (แบ่หรี่สะเติ่มเอี๊ยก) STRÖMEKBERG (สะเติ่มเอี่ยกแบ่หรี๊) STRÖMBERGEK (สะเติ่มแบ่หรี่เอี๊ยก)


โอ๊ย!!!!!!! ปวดตับ

No comments: