Sunday, 31 August 2008

Law Library i Lund

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปดูห้องสมุดที่คณะนิติศาสตร์ ก็เลยได้เห็นว่าห้องสมุดกฎหมายที่ลุนด์นี้ น่าเข้าไปใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง
ห้องสมุดมี 3 ชั้น ชั้น 1 และ 2 เป็นชั้นหนังสือ ซึ่งมีหนังสืออยู่หลายปก เพียงแต่แต่ละปกมีจำนวนเล่มไม่มาก เท่านั้น จึงไม่น่าจะเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา


ส่วนในชั้นสาม ชั้นบนสุด เป็นที่อ่านหนังสือ ซึ่งการใช้บริการเราต้องจองล่วงหน้า ซึ่งในภาพรวมแล้วผมว่า โอเคเลย เพราะอย่างน้อยคณะนิติศาสตร์ ก็ยังมีห้องสมุดอีกที่อยู่ที่ Raoul Wallenberg Institute ซึ่งวันหลังจะเอาภาพมาลงให้ชมกันอีกครั้งแล้วกัน

No comments: