Saturday, 30 August 2008

ปรอทวัดอุณหภูมิ

เมื่อวานนี้ตอนไปที่ปราสาม Trolleholm ไม่น่าชื่อว่ามีการติดตั้งปรอทวัดอุณหภูมิโบราณอยู่ที่ปราสาทด้วย
แต่ที่ตกใจคือว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เท่านั้นเองแถมปัจจุบันยังคงใช้การได้ด้วยนะ ดูจากตัวหนังสือด้านล่างทำให้รู้ว่าปรอทนี้สร้างขึ้นที่ สต็อกโฮล์ม

No comments: