Tuesday, 8 July 2008

New World Heritage

ล่าสุด ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 และตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นมรดกโลกแห่งใหม่โดยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ในการประชุมที่ควิเบก ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา แล้วครับ

ต่อไปผมคิดว่าการจะไปที่เขาพระวิหารก็คงทำได้แหละ แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ และอีกอย่างก็ไม่แน่ใจว่าค่าขึ้นไปชมด้านบนจะยังคงยืนอยู่ที่ 50 บาท เท่าที่ผมเพิ่งไปมา หรือว่าจะคิดเป็นราคาดอลลาร์สหรัฐ เช่นการเข้าชมที่นครวัด-นครธม ที่แพงเอาการอยู่ ก็ไม่รู้ (ได้แต่หวังครับ)
ยิ่งเป็นอย่างนี้ผมยิ่งคิดแล้วอย่างปลื้มที่ได้ไปมาก่อนวิกฤตการณ์จะบานปลายขนาดนี้K-Jay

No comments: