Sunday, 13 July 2008

Champasak Palace

โรงแรมจำปาสักพาเลซเป็น สถานที่สุดท้ายที่ปากเซ ที่พวกเราอยากไปนั่งเก็บบรรยากาศก็ยังดี ถ่ายรูปอีกนิดหน่อย และหาของรองท้องอีกสักนิด คงไม่พ้นวังเก่าของเจ้าบุญอุ้ม เจ้าครองนครจำปาสัก คนสุดท้าย ที่แปลงสภาพกลายเป็นโรงแรมหลายดาว นามว่าจำปาสัก พาเลซ
เดิมทีเดียวพวกเราตั้งใจไว้เหมือนกันว่าอยากมาพักที่นี่ แต่ก็อย่างที่ปราบๆ กันมาเป็นอย่างดี ว่าที่นี่ “จูออน” เอาการ ดังนั้น จึงเป็นมติไม่เอกฉันท์ในการตัดสินใจเข้าพัก เพราะเสียงส่วนใหญ่อยากกลับบ้านที่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


ที่โรงแรมจำปาสักพาเลซ สร้างขึ้นอย่างงดงาม แต่ก็แฝงด้วยความวังเวงในขณะเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง low season ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงน้อย แทบเป็นโรงแรมร้างเลยทีเดียว


แต่มุมทั้งภายนอกและภายในยังคงดึงดูดให้เราชักภาพเสียหลายภาพ ก่อนที่จะฝากท้องมื้อกลางวัน ด้วยเมนูหลากหลายแต่เน้นที่ปลาแม่น้ำโขงที่นี่


อาหารกลางวันมื้อนี้ ขอบอกว่าพวกผมไปนั่งรับประทานกันในวังเชียวนะเนี่ยะ

No comments: