Thursday, 29 January 2009

Suphanburi, Sweden

เคยมีคนสงสัยว่า ประเทศไทยเนี่ยะพูดภาษาไทย แล้วสำเนียงภาษาไทยที่ไหนเหน่อที่สุด
ตอบง่ายๆๆ สุพรรณบุรีไงครับ

แต่ถ้าจะถามว่าประเทศสวีเดน แล้วเขาพูดภาษาสวีดิชกัน ภาษาสวีดิชที่ไหนเหน่อที่สุด

ตอบง่ายๆ อีกแล้วก็สวีดิชที่แถบ สกอเน่ นี่ไง เหน่อที่สุด
ดังนั้นมาอยู่ที่เมืองลุนด์ ในสกอเน่ ภาษาสวีดิชจึงเน๊อเหน่อ

วันก่อนได้ไปสนทนากับน้องๆ ที่เขามาจากสต็อกโฮล์ม ลองเทียบสำเนียงภาษาดูแล้ว เหน่อจริงๆ ด้วย
ตัวอย่าง บอกว่าสวัสดี คุณเป็นอย่างไรบ้าง (Hello! How are you?) ภาษาสวีเดนใช้ว่า "Hej hej! Vod gör du?"สต็อกโฮล์มพูดว่า "เฮ้ย เฮย ว้อด หย่อ ดู๋"
ลุนด์พูดว่า "เฮ้ย เฮย หวอด หย่อ ดู๊"
สุพั้น สุพัน คริคริคริ

No comments: