Friday, 16 January 2009

50 hrs of final exam

มาอีกแล้วครับเทศกาลสอบ สำหรับวิชาที่สองของผมนี้ การสอบยังคงเป็นลักษณะเดียวกันกับครั้งแรก ก็คือเทคโฮม มีเวลาทำ 50 ชั่วโมง สำหรับข้อสอบ สามข้อ


ตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จและส่งไปแล้ว


หลังจากนี้มีเวลาพัก ห้าวัน เดี๋ยวไปทำอะไร ที่ไหนบ้าง จะมาเล่าให้ฟังกันครับ

No comments: