Sunday, 4 January 2009

Song: น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย

สมัยก่อน อาปามีอาชีพขับรถแท็กซี่ป้ายดำ ซึ่งสมัยนี้ไม่มีให้เห็นแล้วครับ มันก็คือคล้ายรถรับจ้าง รับเหมาไปโน่นนี่น่ะครับ
อาปาชอบรถ และการขับรถมาก ในขณะเดียวกันอาปาก็ชอบเพลงด้วย เพลงที่เปิดประจำในรถของอาปาจะมีไม่มาก มันเป็นเพลงของทูล ทองใจ หรือธานินทร์ อินทรเทพและครับ
เพลงๆ หนึ่งที่เป็นเพลงที่ผมได้ยินทีไร ผมจะนึกถึงอาปาทุกที เพราะเป็นเพลงที่อาปาชอบมาก เปิดในรถบ่อยๆ จำได้ว่าสมัยเด็ก อาปาจะเปิดเพลงๆ นี้เสมอ เพราะอาปาบอกว่าชีวิตอาปาก็เหมือนเพลงนี้น่ะ คือนั่งอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเวลา

น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย - ธานินทร์ อินทรเทพ

No comments: