Sunday, 25 January 2009

วันไหว้แล้วครับ

วันนี้เป็นวันไหว้แล้วครับทั้งไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งสืบเนื่องกันมาแต่โบราณตามลัทธิขงจื้อ เรื่องของกตัญญุตา


แล้วก็อย่างที่บอกปีนี้ผมก็ไม่มีโอกาสไหว้ครับ เพราะว่ามาอยู่ที่ประเทศสวีเดน มันไม่มีศาลเจ้าให้ไปไหว้น่ะครับแต่ไหนๆ ก็ไหนๆ วันนี้ คืนนี้ก็จะไหว้พระ สวดมนต์แทนแล้วกัน เพื่อพรุ่งนี้ฟ้าใหม่ของปีใหม่จะได้สดใส แช่มชื่น มีความสุขตลอดปี และตลอดไป

No comments: