Wednesday, 31 December 2008

Scientist

สมัุยมัธยมในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ เราต้องทำการทดลอง ซึ่งต้องเริ่มจากการตั้งสมมติิฐานไง ก่อนที่จะพิสูจน์แล้วสรุปผลแถมผมเคยอยู่ในชมรมวิทยาศาสตร์ด้วย แหมนักกิจกรรมตัวยงซะขนาดนั้น ดังนั้นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าจดจำของผมมีหลายอย่างนะ ที่น่าสนใจ


อย่างแรกก็คือ การทำการทดลองเรื่องของ Super Conductor โดยการนำมาวางในภาชนะที่ใส่ไฮโดรเจนเหลว เราก็จะเห็นว่าวัตถุนั้นก็จะลอยขึ้น ประหนึ่งเล่นปาหี่ทีเดียว (เรื่องนี้ต้องขอบคุณ ศ.ถัง ที่บางมดนะ ถ้าจำไม่ผิด)เรื่องต่อมาก็คือการทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นอัฟริกัน ไวโอเลท ซึ่งสมัยนั้นเป็นเรื่องใหม่มาก (เรื่องนี้ต้องขอบคุณม.มหิดล)การหมักไวน์มะขาม และสับปะรด เป็นผลงานที่ผมยังจดจำได้ดี ผลิดขายกันไม่ไม่หวาดไม่ไหวทอดมัน ซึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตรงไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าหาเงินให้ชมรมเยอะมาก
การทำดอกไม้ประดิษฐ์การสานตะกร้ากระดาษาหนังสือพิมพ์ วิทยาศาสตร์จริงๆอีกผลงานที่น่าจดจำ คือการนั่งนับถุงยางที่ลอยตามคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าคงมีสถานขายบริการทางเพศที่ตลาดโบ๊เบ๊แน่ๆเลย
นอกนั้นยังมีการทำโครงการวิทยาศาสตร์อีกสองอย่างคือ เรื่องสารฟอมาลดีไฮด์ หรือฟอมารีน ในอาหาร กับ การทำปุ๋ยจากถั่วประเภทต่างๆๆนึกแล้วยิ้มได้ชอบๆๆๆ

No comments: