Wednesday, 3 December 2008

Demonstration in Lund (30 Nov 08)

อยู่ที่นี่มาสามเดือนกว่าๆ ก็เพิ่งเห็นการประท้วงที่นี่น่ะ เพื่อนๆ ที่ถ่านรูปไว้ส่งมาให้ดู เป็นเป็นการประทั้งกันระหว่างกลุ่ม Neo-nazi กับกลุ่ม Anti-racismก็วุ่นกันพอควร มีการระดมทั้งตำรวจม้า ตำรวจรถมาระงับความขัดแย้งกัน ศิวิไลซ์ดีNo comments: