Monday, 24 November 2008

Snow white

หิมะ ใครๆ ก็มักว่ากันว่า มันขาว สะอาด นุ่ม น่าจับต้อง ...... เหอเหอเหอ


ที่นี่หิมะตกมาหลายวัน หิมะที่น่าจะสวยงาม ขาวสะอาด ได้แปรสภาพไปแล้ว สโนว์ไวท์ กลายเป็นสโนว์แบล็กไปเป็นที่เรียบร้อย


ทั้งนี้เนื่องจากสภาพของน้ำแข็งที่ละลายออก ผสมกับบรรดาฝุ่น สิ่งสกปรกทั้งหลายที่อยู่ใต้หิมพอันขาวปลอด สภาพหิมะตอนนี้ไม่ต่างจากสภาพน้ำที่เฉอะแฉะในตลาดสดทีเดียว
สวยงามมาก


เคเจ

No comments: