Monday, 24 November 2008

Bean sprouts 1

อยู่ที่นี่มาหลายเดือน อยากกินผักอยู่หนึ่งอย่าง แต่ว่าแพงมากเลยที่นี่ ก็คือ ถั่วงอก


คิดมานานหลายครั้งว่าอยากจะกินสักที ทำไงดี


ว่าแล้ววันนี้ก็สรุปรวบยอดได้แล่วว่า ไหนๆ มันก็แพงแล้ว เอาเป็นว่าปลูกมันเองเสียเลยแล้วกัน


ว่าแล่ววันนี้ก็ได้ไปซื้อถั่วเขียวมา เตรียมอุปกรณ์เล็กน้อยตามมีตามเกิด ก็คือทิชชูกะ ถุงก๊อปแก๊บ อิอิอิ


เอาเป็นว่าเริ่มปลูกวันนี้ เก็บกินได้วันไหนจะมาบอกเล่ากันนะ

No comments: