Tuesday, 25 November 2008

Kiruna: Disappointment

เขาว่ามาถึงที่สวีเดนทั้งที่แล้ว ครั้งหนึ่งคงต้องไม่พลาดไปดูแสงเหนือ หรือแสงอารอร่า ที่เมืองคิรูน่า ที่ Lapland บริเวณตอนบนสุดของสวีเดนสักครั้ง ที่นี่คิอที่ไหน ก็เป็นบ้านของซานตาครอส กะ ราชินีหิมะน่ะ คากว่าคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับแต่การเดินทางไปที่นั่นไม่ง่ายหรอก ถ้าไม่นั่งเครื่องบินก็ต้องอาศัยรถไฟไปกลับ ขาละไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ราคาก็ตกเที่ยวละเกือบพันโครนที่เดียวแต่ผมพบว่ามันมีโปรโมชั่นตอนมกราคม ไปกลับรถไปตก 130 โครนเอง แต่รู้ช้าไปหน่อย ที่มันก็เลยเต็ม เอาเป็นว่าอดไปแล้ว เอาน่า ปีหน้าไม่พลาดแน่ และถ้าได้ไป ผมคงไม่พลาดมาเล่าให้ฟังแน่ๆ

No comments: