Wednesday, 30 April 2008

Telegram

อวสานของตะแล็บแก็บมาถึงแล้วครับ

และแล้ววันสุดท้ายของการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใช้มาอย่างยาวนานกว่า 133 ปีที่เรียกว่าโทรเลข ก็ปิดฉากลงอย่างถาวรแล้วในประเทศไทย

เมื่อวานนี้ วันที่ 30 เมษายน 2551 เป็นวันสุดท้ายที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้บริการโทรเลข

ผมมีโอกาสที่จะไปส่งโทรเลขถึงพ่อ แม่ และพี่สาว เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ที่ผมมาเขียนไว้นี้ ก็เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมี แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีแล้วก็ตาม ก็หมายความว่า "ทุกคนอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองนะครับ"

No comments: