Saturday, 26 April 2008

Pub

เมื่อกล่าวถึงคำว่าพับ ไม่ใช่ผับนะพับตามความหมายในภาษาไทยแล้ว ถ้าเป็นคำกิริยาแล้ว พับคือการพับหรือทบผ้า

แต่ถ้าเป็นคำนามแล้วเป็นลักษณะนามของผ้าว่าผ้าเท่านั้นเท่านี้พับ เป็นต้น

แต่สำหรับนักกฎหมายแล้ว พับเป็นถ้อยคำทางกฎหมาย ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้ว โดยพับมีความหมายว่า "บาปเคราะห์"

เอ๊ะ อย่าเพิ่งสงสัยว่ากฎหมายมาพูดถึงเรื่องบาปเรื่องเวรอะไรกัน ไม่ใช่ บาปเคราะห์ในที่นี้พูดเป็นภาษาพูดได้ง่ายๆก็คือ "ความซวย"

ดังนั้นหากพูดว่าตกเป็นพับแก่นายสมบัติ กฎหมายความว่านายสมบัติซวย เป็นต้น

ดังนั้นหากเพื่อท่านยืมเงินไป ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใช้สักที แถมยังว่าดอกไม่บ่าย ต้นตกเป็นพับ หมายความว่า ซวยทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วดอกไม่ได้ ต้นก็ไม่คืน

ภาษากฎหมาย รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม คร้าบ

No comments: