Friday, 4 April 2008

Sleeping ZZZZZZZZ

ตั้งแต่วันอังคาร ที่ก็เข้าวันที่สี่แล้ว นับตั้งแต่ผ่าตาปลา


คะหนุ่ยอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเล้ย ดีนะเนี่ยะที่อาทิตย์นี้มีการออดิชั่น Academy Fantasia Season 5


ดังนั้นตลอดสัปดาห์ก็ได้แต่นอนดูการออดิชั่น แล้วก็กินกินนอนนอน


อิอิเรื่องแผลตาปลาวันนี้ไปทำแผลมา แผลตื้นขึ้นแระ ตอนแรกกะว่าจะเอารูปแผลที่ผ่ามาโพสให้ดูกัน แต่ว่ามันน่ากัวววว ก็เลยเปลี่ยนใจเอาไว้โพสแต่รูปที่สวยๆงามๆ จะดีกว่า


เรื่องการเรียนของคะหนุ่ยตอนนี้ก็มีที่ University of Essex ที่ประเทศอังกฤษที่ตอบรับเข้าเรียนแล้น University of Sussex ที่อังกฤษก็รับแล้วจ้า


ตอนนี้ความหวังอีกอันคือ Lund University ที่ประเทศสวีเดน จะประกาศผลหลังสงกรานต์ ทุกคนช่วยๆ กันเป็นกำลังใจกันด้วยนะ ถ้าได้ไปสวีเดนก็ดี เพราะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ


Lund University


Now I am waiting for the result of acceptance from Lund University, Sweden. The result will be send on 17th April 2008. However, there are 2 Universities in England have accepted me into the programme already, LLM in International Human Right Law at University of Essex and LLM in International Criminal Law at University of Sussex


No comments: