Sunday, 3 May 2009

9/11 Disaster

กว่า 7 ปีแล้วที่เหตุการณ์วินาศกรรมอาคารแฝด World Trade ของอเมริกาเกิดขึ้น (since 11th September 2001) หลายครั้งอาจเคยมีข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้ผมเอายูทูปเกี่ยวกับผลการวิจัย สัมมนาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสาเหตุของสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวมเอานักวิชาการในหลายสาขาอาชีพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์กันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ


ลองมาดูกันในมุมมองใหม่ๆ บ้างเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น มันเป็นอย่างที่เราคิดจริงหรือ?


ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม และรับฟังด้วยนะครับ ทั้งหมดมีอยู่ 4 ตอนนะครับ

No comments: