Tuesday, 24 March 2009

The Mooting is over!

เสร็จสิ้นไปอีกอย่างแล้วครับสำหรับการสอบในรายวิชานี้ วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นสูงนี้จะมีสอบ 3 อย่างก็คือ case memo, Moot Court and final paper ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสองอย่างเหลืออีก 50% ก็คือการทำข้อสอบปลายภาคที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 48 ชั่วโมงสำหรับการแข่งศาลจำลองวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคราวนี้ศาลจำลองที่แข่งกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายรักร่วมเพศชาวแอลจีเรีย ได้เขียนบทความโจมตีรัฐมนตรีของสวีเดน รัฐบาลสวีเดนเลยดำเนินการจะส่งตัวเข้ากลับไปแอลจีเรีย ซึ่งที่แอลจีเรีย การรักร่วมเพศเป็นความผิดอาญา เขาอาจถูกจำคุกในความผิดฐานเป็นคนรักร่วมเพศได้ คดีวันนี้ผมเป็นฝ่ายนักกฎหมายของชายรักร่วมเพศชาวแอลจีเรียนี่แหละครับการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยดี สู้กันไปมาสรุปเหนื่อยมาก เพราะกว่าครึ่งเดือนที่อยู่กับเรื่องนี้มา เลยคิดว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ถ้านำไปใช้กับเด็กๆ ที่ประเทศไทยก็คงดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อสดงความคิดเห็นโดยพื้นฐานทางวิชาการ ไม่ใช่ถามไปมาแล้วก็เอาอารมณ์เป็นตัวตัดสิน เพราะว่านักศึกษาไม่เคนค้นคว้าหรืออ่านหนังสือมาจนพอที่จะแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งได้บ้างได้เวลาแล้ว ประเทศไทยครับ ปรับขบวนกันหน่อยเร็ววววว ระบบการศึกษาไทย

No comments: