Sunday, 29 June 2008

Role of Thai T.V.

ขณะที่เดินทางไปเที่ยวในประเทศลาวในครั้งนี้ ผมได้ติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศลาว เพื่อให้จัดการเกี่ยวกับพาหนะในการเดินทางให้ผมจึงติดต่อ คุณน้อย ที่บริษัทจำปาสักการท่องเที่ยวเพื่อให้จัดการเกี่ยวกับพาหนะในการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆ ในลาวใต้ให้


ขณะเดินทางพี่น้อยเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของลาวให้ฟัง และแล้วประเด็นการมาถึงเรื่องเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่คนลาวดู


พี่น้อยบอกว่าคนลาวติดละครไทยไง (แม้ว่าจะน้ำเน่าสักเพียงใด) คนลาวส่วนใหญ่จะเข้าใจภาษาไทยได้ดี เพราะว่าคนลาวส่วนใหญ่จะชมละคร และรายการโทรทัศน์ของชาวไทยซะมากมาย


ดังนั้นการที่โทรทัศน์ไทยจะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนลาวจึงเป็นเรื่องปกติ


หนึ่งในนั้นก็คือ (พี่น้อยเล่า)


เรื่องมีอยู่ว่าน้องมิเชลลูกสาวน้อยของพี่น้อย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร้องเพลงชาติที่โรงเรียน พอไมค์จ่อปาก น้องมิเชลก็บรรเลงทันที "...ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย....." ไปซะฉิบ


ฉะนั้นยอมรับได้เลยว่าโทรทัศน์ไทยเนี่ยะมีบทบาทกับชาวลาวจริงๆ

K-Jay

No comments: