Saturday, 5 December 2009

Similar questions

เนื่องในโอกาสวันพ่อ เลยอยากเขียนต่ออีกนิดหนึ่ง เรื่องคำถามเดิมๆที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ


ผมได้เคยพูดคุย และมีโอกาสบอกเล่าแลกเปลี่ยนเรื่องราวความผูกพันในครอบครัวกับเพื่อนๆ น้องๆ อยู่บ้าง เลยคิดว่าอยากเอามาเขียนรวมกันไว้ที่นี่สักครั้ง

  • เคยไหมครับที่เวลาเราอยู่ห่างไกลพ่อแม่ ทุกครั้งที่เราโทรศัพท์กับไปหาท่าน เพราะกลัวท่านเป็นห่วง แต่พอโทรไปเราก็เราเบื่อที่จะต้องตอบคำถามเดิมๆ ทุกวันที่ถามเราว่า กินข้าวหรือยัง? วันนี้กินข้าวกับอะไร? อากาศหนาวไหม? เรียนยากไหม? ใกล้สอบหรือยัง? สบายดีไหม? มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? จนบางครั้งลูกๆ รู้สึกว่าที่โทรมาเนี่ยะก็โทรมาไง ไม่โทรมาเดี๋ยวก็ว่าไม่ติดต่อมาเลย โทรมาก็ต้องมานั่งตอบคำถามเดิมๆ ทุกวัน
  • เคยไหมครับที่คุณออกจากบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ แล้วพ่อแม่โทรศัพท์มาว่าอยู่ไหน? (ก็มากินข้าวกับเพื่อนไง) เมื่อไหร่จะกลับ? (โอ้ยเพิ่งสี่ทุ่มเอง) กลับได้แล้ว.....ค่ำมืดดึกดื่นแล้ว......ฯลฯ จนเรารู้สึกรำคาญ เพราะนี่ขนาดบอกแล้วว่าจะไปไหน เมื่อไหร่ กับใครบอกไปหมดแล้ว ยังโทรอยู่ได้
  • เคยไหมที่เวลาคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่อยู่แล้วเบื่อแต่ยังไม่มีโอกาสตัดบท จนกระทั่งมีสายเรียกซ้อนจากเพื่อนโทรมาเม้าท์เล่น เลยได้โอกาสตัดบทกับเลิกคุยกับพ่อแม่ที่มักถามแต่เรื่องเดิมๆ คุยเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมา ไปคุยกับเพื่อนดีกว่า

ความคิดพวกนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมครับ?


แนวคิดในสังคมปลูกฝังว่าคำถามทุกคำถาม ก็ต้องการคำตอบ ลูกส่วนใหญ่เลยคิดว่าคำถามซ้ำซากเหล่านี้จากพ่อแม่ เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแบบซ้ำซากเช่นกัน


คำถามซ้ำซากเดิมๆ ที่ถามลูก สำหรับผมแล้วมันไม่ใช่คำถามเลยครับ หากแต่มันคือข้อความแสดงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเท่านั้น ว่าลูกกินอิ่ม นอนหลับ สบายดีไม่ป่วยไม่ไข้ใช่ไหม บางครั้งคำถามที่ออกมาจากความรู้สึกนั้นก็ไม่ต้องการคำตอบหรอกครับ เพราะหากจะแปลความหมายของคำถามซ้ำซากเหล่านั้นออกมามันคงจะแปลออกมาได้ความหมายเดียวเท่านั้น คือ "พ่อแม่รักและเป็นห่วงลูกนะ"


หากแต่ลูกเสียอีกเคยแปลความหมายของคำตอบซ้ำซากที่ตอบออกไปยังพ่อแม่บ้างไหม ว่ามันคำตอบซ้ำซากเดิมๆ นั้นมีความหมายว่า "ผม/หนู ก็รักและเป็นห่วงพ่อแม่เหมือนกัน" หรือเปล่า?

Today is the Thai National Father day, so I want to write one more thing about "the similar boring questions"

I have ever had chances to share and exchange some experience regarding the family affairs with friends. I would like to write them down here.

  • Have you ever questioned that everyday why your parent always ask you the boring questions such as how are you?, have you had brakefast, lunch or dinner yet? and you have to answer the similar thing everyday?
  • Have you ever gone outside for the party with your friend and before midnight you parent call you for asking you that where are you now? when will you come back? and you have to answer that I am at the party and it gonna be over soon, don't worry?
  • While you are calling with you parent and suddenly your friend call you, then you finalize answering the same answer to your parent and then talk to you friend. Have you ever done like this?
Have you ever throught and done like this?

The educational system always teach us that every question requires the answer. Then similar questions of you parent always require the answers from you, similarly.

In my opinion, some kinds of question do not require the answer. Such questions from your parent do not require you to answer because all of those questions mean "I love you".

Thus, I would like to ask you as a son/daughter that have you ever meant your similar answers that you answer to your parent as "I love you too"?

No comments: