Thursday, 2 April 2009

A New Day

ชีวิตของผมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับ มันกำลังจะคุ้นชินแล้ว หากแต่พอกลับมาเปิดบล็อกทีไร มันก็ถูกสะกิดแผลขึ้นมาทุกทีผมเลยตัดสินใจว่าผมจะปิดเรื่องราวของเคนจิลงแล้วครับ ต่อไปภายหน้าเคนจิจะมาปรากฏก็เฉพาะในส่วนของความทรงจำที่ดีสิ่งหนึ่งในชีวิตของผมเท่านั้น


ผมพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นปกติแล้ว


เพราะชีวิตของผมวันนี้ยังคงเดินต่อไป และผมสามารถยิ้มได้โดยปราศจากน้ำตาแล้วครับ :-)

No comments: