Saturday, 11 April 2009

Dreaming

















ชีวิตคนเราจะเป็นต้องมีความหวัง หรืออีกนัยคือความฝันที่เราอยากเป็นอยากได้มาครอบครอง ความฝันนี้เองคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้วงล้อแห่งการเดินทางในชีวิตเราขับเคลื่อน และทำใช้ชีวิตเราดำเนินไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้

บางคนอาจล้ม อาจสะดุด หยุดลง หรือแม้กระทั่งเดินถอยหลัง หากทว่าเพียงแต่เราอย่าทอดทิ้งความฝันนั้น วันที่ความฝันนั้นเป็นจริงย่อมมาถึงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอน ไม่จำเป็นต้องรีบ แต่ของให้เป็นไปอย่างมั่นคง

ความฝันมีไว้ให้ไขว้คว้า หากไม่มีความฝัน ย่อมไม่มีวันที่เราจะรู้ถึงความสำเร็จหรือสมหวังอย่างแท้จริง

No comments: