Sunday, 21 October 2012

เหนื่อยใจ เหนื่อยจัง

ตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลงานเข้าครับ มีแต่งานเต็มโต๊ะไปหมด จนไม่รู้จะทำอันไหนก่อน อันไหนหลัง เฮ้อ ทั้งงานหลวง งานราษฎร์ งานฟรี งานได้เงิน งานเล็ก งานใหญ่ ทุกสายวิ่งมาบรรจบตรงกันตรงผมเนื่ยะแหละ เฮ้อ

ชีวิตไม่สิ้น ต้องดิ้นต่อไป จงทำทำงานไปเสียแต่ในสันที่เรายังมีแรงทำครับ

K-Jay

No comments: