Thursday, 6 August 2009

Back to Lund

เวลาสองเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหมือนว่าผมเพิ่งเดินทางกลับถึงบ้านเมื่อไม่นานนี่เอง มาวันนี้ผมกลับมานั่งพิมพ์โน้ตบุคตัวเก่งอยู่ในห้องที่ Vildanden ในเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดนแล้ว เพื่อเตรียมตัวก่อนที่การเรียนในปีที่สองซึ่งเป็นปีสุดท้ายของผมจะเริ่มขึ้นในอีกเกือบเดือนข้างหน้านี้ครับ [Two months passed, it's so quickly! Now I am sitting in front of my lovely notebook in my room at Vildanden in Lund, Sweden for preparing for my secend year, which will be coming soon.]

ที่ต้องจากบ้านกลับมาล่วงหน้าขนาดนี้ ก็เพราะว่าผมต้องเดินทางไปอบรม Summer School Course ด้าน International Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law ที่ University of Salzburg, Salburg Summer School, Autria เป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์ ก่อนที่การเดินทางครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังอบรมจบ [ I am back here too early because I have to go to participate the Salzburg Summer School on International Criminal Law, Humanitarian Law and Human Rights Law, Austria about 2 weeks and then my new journey will be begin.]

การเดินทางครั้งใหม่นี้จุดหมายของผมจะอยู่ที่ Munich, Germany; Salzburg, Autria; Vienna, Austria; Cesky Krumlov, Czech; Prague, Czech and Frankfurt, Germany กินเวลาทั้งสิ้นเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งผมก็คงพยายามเอาเรื่องราวประสบการณ์จากการเดินทางในครั้งนี้มาลงให้อ่านกันที่นี่อีกตามเคยครับ [The destinations of my new journey are Munich, Germany; Salzburg, Autria; Vienna, Austria; Cesky Krumlov, Czech; Prague, Czech and Frankfurt, Germany. I will try to write a whole story of my journey after this trip.]


อย่าลืมมาอ่านกันนะ [Don't forget to visit me here!!]


ว่าแต่ตอนนี้กลับมาลุนด์ เมืองเงียบถึงเงียบที่สุด ไม่กล้าออกไปข้างนอกเลย เปลี่ยวไปทั้งเมือง+555 แต่อากาศตอนนี้ก็โอเค ไม่ร้อนมากเกินไป อยู่ที่ 20 C ก็สบายๆ ครับ ดีกว่าเมืองไทยสิบกว่าองศา ก็โอเคแล้วครับ [Now Lund like an unoccupied city, do not want to go out! But the weather is okay, it's about 20 C]


แต่เอาจริงตอนกลับไปเมืองไทย ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเหมือนกัน แต่ผมไม่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เท่านั้นเอง เอาเป็นว่ากลับมาจากอีกเดือนข้างหน้า จะค่อยๆ ทยอยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่กลับไปเมืองไทยให้ฟังแล้วกัน [While I were in Thailnad, there were many things happened , I will try to write all of them here soon!!]


แต่ตอนนี้คงขอตัวไปจัดกระเป๋าต่อละครับ [I will go to pack my stuff again]

No comments: